All posts by: admin

by in Çocuk Sağlığı

Tourette Sendromu (Tik) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Tourette Sendromu, yani halk arasında bilinen adıyla “Tik”; bireyin, kontrolü dışında ya da çok az kontrolünde yaptığı hareketler ya da çıkardığı seslerdir. Tourette Sendorumu, fiziksel (motor) tik ve sesli tik olarak tanımlanan genetik bir tik bozukluğudur. Uzmanlara göre; Tik Bozukluğunun nedeninin beyinde bazı bölgelerde oluşan hasar olduğuna ilişkin görüşler mevcuttur. Tourette Sendoromu olan bireyler, Nöroloji […]

by in Çocuk Sağlığı

Özel Öğrenme Güçlüğü – Diskalkuli (Matematiksel Düşünme Güçlüğü)

Okul yaşamının başlamasıyla birlikte çoğu öğrenci zaman zaman derslerinde sorunlar yaşayabilmektedir. Yaşanan bu sorunlar kimi zaman geçici nitelikte olurken kimi zaman ise; tüm eğitim yaşantısı boyunca sorun olarak bireyin karşısına çıkmaktadır. Bireyin, zihinsel gelişiminde herhangi bir sorun olmamasına rağmen halen okul yaşamında akademik anlamda başarısızlık devam ediyorsa bu durum başaka sorunların olduğun işarettir. Okul yaşamındaki […]

by in Anne Baba

 Ebeveyn Tutumlarının Çocuğun Davranışlarına Etkisi

Uzmanlar, çocuklarda davranış sorunlarına yol açan faktörlerin genellikle biyolojik etmenler ve psiko-sosyal etmenler şeklinde ele alındığını ifade etmektedir. Biyolojik etmenler; genetik yapı, hormonlar, sinir sisteminde işlev bozuklukları, doğum öncesinde toksine maruz kalma gibi faktörleri içermektedir. Psiko-sosyal etmenler ise; ebeveynlik uygulamaları ve aile içi çatışma ve şiddet ortamı, akran ilişkileri ile geniş sosyal çevre ve sosyo-ekonomik […]

by in Çocuk Sağlığı

Çocuklarda Saldırganlığın Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Saldırganlık; Freud’a göre “insanın kendine yönelik olan yıkıcı eğilimlerinin dış dünyadaki nesnelere çevrilmesi” dir. Saldırganlık; Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan hem kendisine hem de çevresindeki bireylere, nesnelere zarar verme davranışı olarak ifade edilebilir. Çocukların Okulda Gösterdikleri Saldırganlık Türleri 1-Düşük düzeyde Saldırganlık: Kötü sözler, itmek, dürtmek, kabalık, olumsuz sözler içeren duvar yazıları yazmak. 2-Taşınmaz mala karşı […]

by in Çocuk Sağlığı

Çocuklarda Mental Retardasyon ( Zekâ Geriliği)

Çocuklarda Mental Retardasyon, yani halk arasında bilinen adıyla zekâ geriliği, çocuğun bulunduğu yaşa uygun bilişsel düzeyde olmaması anlamına gelmektedir. Yani; çocuğun, yaşının getirdiği normal bilişsel işlevleri yerine getirememesi durumunu ifade etmektedir. Bireylerin sahip oldukları zekâ düzeyini belirmek için uzmanlar tarafından uygulanan testler bulunmaktadır. Zekâ geriliği, klinik muayene ve çeşitli zekâ testleri kullanılarak teşhisi konulan bir […]

by in Çocuk Sağlığı

Çocuklarda Artikülasyon Bozukluğu (Konuşma Bozukluğu)

Çocuğun, konuşma seslerini çıkarmaya çalışırken bazı sesleri atlaması, sesleri çarpıtması veya seslerin yerine başka sesler koyması Artikülasyon Bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun konuşma ve sesleri çıkarma açısından yeterli gelişimsel düzeyde bulunmasına rağmen sesleri çıkarmada zorluk yaşaması ve yanlışlar yapması durumudur. Çocuğa Artikülasyon Bozukluğu tanısı konulurken gelişimsel düzeyi ve yaşı dikkate alınmalıdır. Ses Atlama: Çocuğun kapı yerine […]

by in Anne Baba

Çocuklar İçin Olumlu Disiplin Yöntemleri ve Ailede Disiplini Sağlama Yolları

Disiplin; düzenli bir yaşamla eş anlamlıdır. Çocuğun yeterlik, benlik kontrolü ve empati kazanabilmesini sağlayacak öğretim ve bakım anlamında kullanılmaktadır. Disiplin düzenlenmiş, kuralları belirlenmiş bir yaşam biçimidir. Disiplinin amacı; aile içi ilişkilerin, çocukta istendik davranış kazandırılmasında büyük önemi vardır. Çocukların olumlu davranış kazanmalarında ve sağlıklı birer birey olarak gelişmelerinde önemli etkenlerden biri ebeveyn disiplin uygulamalarıdır. Disiplinin […]

by in Çocuk Sağlığı

Çocuk ve Ergenlere Uygulanan Psikolojik Test ve Ölçekler Nelerdir?

Çocuk ve Ergenlere Uygulanan Psikolojik Test ve Ölçekler Nelerdir? Hangi Test ve Ölçek Hangi Amaçla Kullanılır? Psikolojik test ve ölçekler kullanılarak kesin tanı konulamaz. Ancak bu test ve ölçekler aracılığıyla bazı sonuçların elde edilmesi kolaylaşmakta ve bu testlerin sonuçlarına dayanarak tedavi planı oluşturulabilmektedir. Her yaş grubuna uygulanan test ve ölçekler farklıdır. Ancak bazı test ve […]

by in Çocuk Sağlığı

Çocuğunuz Okula Gitmeye Hazır Mı?

Okul olgunluğu, çocuğun sosyal, psikolojik, bilişsel ve fiziksel anlamda okula gitmeye hazır olması anlamına gelmektedir. Çocuğun gelişimsel açıdan yaşına uygun motor davranışları, zihinsel işlevleri gerçekleştirebiliyor olması gerekir. Aynı zamanda sosyal alanda kendini, duygularını ifade edebilmesi, iletişim kurabilmesi ve kendisine verilen sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Her birey, benzer gelişim basamaklarından geçmektedir. Ancak bazı […]

by in Çocuk Sağlığı

 Anne Babanın Ayrılması (Boşanma) Çocuğu Nasıl Etkiler?

Toplumun temel yapı taşlarından biri olan “Aile” kurumu da tıpkı her kurum ve durum gibi zaman içerisinde çeşitli değişimlere maruz kalmaktadır. Aile kurumu üzerinde yaşanan bu değişimler ailenin yapısı üzerinde de etkili olmuştur. Aile, sosyal etkileşim ve iletişimin yoğun bir şekilde gerçekleştiği mekânlardan biridir. Dolayısıyla aile içerisinde çatışma ve anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır ama kimi zaman […]